Yangın Sistemleri Dizayn ve Performans Testleri

  • NFPA ve API standartlarına göre Yangın Sistemleri Dizaynı 
  • Yangın Sistemleri Hidrolik Analiz Dizayn ve Mühendislik Çalışmaları 
  • Yangın Etki Alanları ve Kötü Senaryo Simülasyonları ( PHAST-ALOHA etki alan çalışmaları )
  • Yangın Ekipmanları Bakım Standart ve Sisteminin Oluşturulması 
  • Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’ne uyum konusunda proje çalışmaları yapılması 
  • Yangın algılama ve Söndürme Sistemleri Dizayn ve Uygulaması 
  • Köpüklü Söndürme Sistemleri Proje ve Dizaynı
  • Su soğutma  ve Sprinkler Sistem Proje ve Dizaynı
image6
image4
image2
image1
image5
image3
image8
image7