Referanslarımız

 • Akaryakıt Tesisi Yangın Sistemleri Dizayn ve Performans Testleri 
 • SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • Kantitatif Risk Değerlendirmesi
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
 • SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • LPG Tesisi Yangın Sistemleri Dizayn ve Performans Testleri
 • SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • Akaryakıt  Tesisi Yangın Sistemleri Dizayn ve Performans Testleri 
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
 • Gemi boşaltım hatları yeni manifolt dizayn ve projelendirilmesi
 • SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • Kimyasal Depolama Tesisi  Yangın Sistemleri Dizayn ve Performans Testleri
 • Bakım Yönetim Programı (SAP) Kurulumu ve Yönetimi 
 • HEMP Çalışması 
 • Depolama ve Dolum Tesisi Gaz ve Alec Dedektörü Risk Analizi ve Projelendirme Çalışması 
 • Tesisi Boru Hatları Hidrolik ve Surge Analiz Çalışması 
 • SEVESO , Hazop,LOPA  ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • LPG Tesisi Yangın Sistemleri Performans Testleri 
 • Akaryakıt Tesisi Yangın Sistemleri Performans Testleri 
 • Patlamadan Korunma Dökümanı –Tehlikeli Bölge Sınıflandırma Çalışması
 • Dow Fire and Explosion Index Hesaplamaları
 • Etki&Tepki Çalışmaları ( Cause&Effect Diagrams)
 • Prosedür ve Talimat Revizyon Çalışması
 •  SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • Boru Hatları Hidrolik Analiz Çalışması 
 • Ürün Sayaçları Hidrolik Analiz Çalışması
 • SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları 
 • Patlamadan Korunma Dökümanı –Tehlikeli Bölge Sınıflandırma Çalışması
 •  SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları
 •  SEVESO , Hazop ve Risk Analizi Çalışmaları
 •  90.000 m3 Fuel-Oil Depolama Tesisi Dizayn ve Projelendirmesi
 • Gemi Boşaltım Hattı Projelendirilmesi 
 • Gemi Boşaltım Hattı Hidrolik Analizi
 • Yeni Bağlantı Hatları Projelendirilmesi
image6
image4
image2
image1
image5
image3
image8
image7