Proses Güvenliği ve Risk Analizleri

  • Tehlikelerin belirlenmesi (HAZID)
  • Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP)
  • Teknolojik Risk Sayısallaştırma (Kantitatif Risk Analizi – KRA, Koruma Katmanları Analizi – LOPA)
  • Bütünsel Kontrol Güvenliği Tanımı / Kilitlemeler (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi – SIL Seviyesi belirleme / doğrulama)
  • Hata Modu Analizi (Hata Modu Etkileri Analizi FMEA/FMECA)
  • Sonuçların Modellenmesi ve Iso-Risk eğrileri
  • Etki&Tepki Çalışmaları ( Cause&Effect Diagrams)
  • Dow Fire and Explosion Index Hesaplamaları 
  • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması 
  • Elektronil İş İzin Kurulumu
image6
image4
image2
image1
image5
image3
image8
image7