Seveso Direktifi Danışmanlığı

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde çevre mevzuatına uyum çerçevesinde en önemli konuların başında SEVESO II olarak bilinen “96/82/EC sayılı Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolü Direktifi”nin ulusal mevzuatımıza aktarılması ve uygulanması gelmektedir.

Bu maksatla;

“Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmelik, 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer sayısında yayınlanan“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ile güncellenmiştir.
Yönetmelik; tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla:

Büyük kazaları tanımlamakta,
Bu tür kazaları önlemek,
Büyük kaza riski taşıyan tesislerde acil durumda müdahale için hazırlıklı olmak,
Zamanında müdahale etmek ve yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek,
Bu tedbirleri uygulamak için görev ve sorumlulukları düzenlemektedir.
Bunlardan bir kısmı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanına girmekle birlikte, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almak konusunda temel görev ve sorumluluklar tehlikeli maddeleri bulunduran tesislerin işletmecilerine bırakılmıştır.

 

Proses Emniyeti Kapsamında Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

  • HAZOP
  • LOPA
  • QRA
  • SIL Seviye Belirleme
  • Patlamadan Korunma Dökümanı
  • RBI – Risk Based Inspection
  • Yangın Sistemleri Analizi ve Raporu