ÖNEMLİ BİLGİLER

24.01.2015 Tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan “Güvenlik Raporu Tebliği Taslağı” için Tıklayınız.

24.07.2012 Tarihli AB Seveso II Direktifi (96/82/EC) için Tıklayınız.

29.12.2012 Tarihli iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği için Tıklayınız.

18.08.2010 Tarihli Yayımlanan SEVESO Yönetmeliği için Tıklayınız.

 

 

  • Alt seviyeli kuruluşlar için BKÖP belgesi ve Üst seviyeli kuruluşlar için Güvenlik Raporu teslim tarihleri 31/12/2016‘ya kadar uzatılmıştır.
  • Kuruluşlarda KRA senaryo frekanslarını ALARP (1×10-4/yıl veya daha düşük) seviyesine veya daha düşük seviyeye indirme zorunluluğu ve yerel kamu idareleri tarafından hazırlanması gereken harici acil durum planlarının hazırlanma tarihi 1/7/2017 olarak değiştirilmiştir.  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160802-15.htm