ENSER ENERJİ DANIŞMANLIK VE SEVESO

 

PKD Eğitimi (04-05 Mart 2017)

Uzmanlık alanlarında başarı çıtasını yüksek tutan kişiler için hazırlanan “Tehlikeli Alanların Sınıflandırması ve Patlayıcı Ortam Risklerinin Yönetimi; İleri Düzey Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama” eğitim programımızın detayları için tıklayınız.

Bilgi ve İletişim için : Başak YAŞBEK – b.yasbek@icarocortona.it

 

MTSO Sera Gazı Eğitimi 9-10 Aralık 2016

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması hakkında tebliğ kapsamında; ‘Kurumsal Karbon Ayak izi Hesaplama ve Raporlama Eğitimi’ 09-10 Aralık 2016 tarihlerinde Odamız 4.kat toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitime ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

BİZDEN HABERLER

Çalıştığımız fabrika ve tesislere ait;

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan Güvenlik Raporları

30.06.2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim edilmiştir.

TEHLİKELİ ALANLARIN SINIFLANDIRMASI VE PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNİN YÖNETİMİ; İLERİ DÜZEY PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Özel yaşamımızda ve mesleki kariyerimizde başarı için çoğu zaman doğruyu bilmemiz yetmez. Bizi tatmin eden başarıya ulaşabilmek için doğruyu bilmek kadar, doğruları hayata geçiriş ve sunuş tarzımız, özgün yapımız da önemlidir. Bu bütünsel olguyu, kısaca, “Kişisel Kalite” olarak tanımlayabiliriz.
Kişisel Kalitemiz; bilgiden riski algılamaya, inisiyatif kullanarak karar almaya, prosesleri yönetmeye, süreçlerde karşılaşılan problemleri çözmeye ve hatta kriz aşamalarında fırsatları doğru kullanabilme yönünde en büyük yardımcımız olur.
Uzmanlık alanlarında başarı çıtasını yüksek tutan kişiler için hazırlanan ‘Tehlikeli Alanların Sınıflandırması ve Patlayıcı Ortam Risklerinin Yönetimi; İleri Düzey Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama’(*) eğitim programımızın detayları aşağıda incelemelerinize sunulmuştur.

Eğitim Kaydı için : info@enserenergy.com

Eğitim Detayları için Tıklayınız

Icaro-Enser Tıklayınız

ÖNEMLİ BİLGİLER

24.01.2015 Tarihli Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan “Güvenlik Raporu Tebliği Taslağı” için Tıklayınız.

24.07.2012 Tarihli AB Seveso II Direktifi (96/82/EC) için Tıklayınız.

29.12.2012 Tarihli iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği için Tıklayınız.

18.08.2010 Tarihli Yayımlanan SEVESO Yönetmeliği için Tıklayınız.

 

 

  • Alt seviyeli kuruluşlar için BKÖP belgesi ve Üst seviyeli kuruluşlar için Güvenlik Raporu teslim tarihleri 31/12/2016‘ya kadar uzatılmıştır.
  • Kuruluşlarda KRA senaryo frekanslarını ALARP (1×10-4/yıl veya daha düşük) seviyesine veya daha düşük seviyeye indirme zorunluluğu ve yerel kamu idareleri tarafından hazırlanması gereken harici acil durum planlarının hazırlanma tarihi 1/7/2017 olarak değiştirilmiştir.  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160802-15.htm

 

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

ICAROicon

ICARO S.R.L Firması ile yürütülen faaliyetler ;

www.icarocortona.it

images

CT SYSTEMS Firması ile yürütülen faaliyetler ;

  • Biodiesel Üretim Tesisi, Reaktörleri Satış ve Kurulumu

www.ctsystems.ua

URAKAMI Firması ile yürütülen faaliyetler ;

www.urakami.co.jp

Seveso Güvenlik Raporu Kılavuzu ve Örnek Bir Güvenlik Raporu

Seveso Güvenlik raporu             Examğle safety